Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő megnevezése

Név:                BUM Nonprofit Kft.

Székhely:        1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Postacím:       1016 Budapest, Krsztina krt. 99.

E-mail:            info@kiberelem.hu

Telefon:         06-1-488-21-83

Honlap:          www.kiberelem.hu

 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)

 

III. Az adatkezelés tárgya

III.1. Egyszerű regisztráció

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

felhasználónév

A felhasználó név a felhasználó egyedi azonosításához a különböző adatbázisokban elengedhetetlenül szükséges.

e-mail cím

Elsődlegesen kapcsolattartási funkciót lát el, a megadott e-mail címre továbbítjuk jelszavát és az esetleges fontos tudnivalókat.

jelszó

Biztonságos belépést szolgáló, Ön által a profiljában megváltoztatható karaktersor, mely a fiókja biztonságát szolgálja

A felhasználónevének és jelszavának megadásakor nem elvárt és nem kötelező, hogy a felhasználóneve vagy jelszava az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy ezen adatok utalnak-e személyes kilétére, fontos azonban, hogy olyan e-mailcímet adjon meg, melyen kapcsolatba tudunk lépni Önnel.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, melyet regisztrációja során kifejezett akaratnyilvánítással tesz meg, és egyúttal elfogadva az adatkezelési tájékoztatónkat.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait regisztrációja törlésével egyidejűleg töröljük, vagy regisztrációja fenntartása esetén hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon és bármikor visszavonhatja az info@kiberelem.hu e-mali címre küldött levelében, azonban fontos, hogy a weboldalon elérhető egyes funkciók élő regisztráció esetén használhatóak és vehetőek igénybe.

 

III.2. Hirdetés feladásához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes és egyéb adatok

az adatkezelés célja

Név

Hirdetés feladásakor amennyiben természetes személy szeretne hirdetni, úgy a hirdetés valódiságának esetleges utóellenőrzése miatt szükséges megadnia nevét. A neve alapján gyanú esetén ellenőrizhetjük az ingatlanra vonatkozó adatok valódiságát (pl. tulajdonos neve egyezik-e az ingatlan tulajdonosának nevével)

telefonszám

Az Önnel való kapcsolat felvételéhez szükséges megadnia telefonszámát, melyet csak a hirdetéssel kapcsolatos  esetleges adategyeztetésre használunk. A telefon rövid út az esetleges közlések megtételéhez.

e-mail cím

Az Önnel való kapcsolat felvételéhez szükséges megadnia e-mail címét. Az Ön által megadott e-mail címre továbbítjuk a hirdetéssel kapcsolatos közléseinket, tájékoztatásainkat, melyeket nem, vagy nem csak telefonon teljesítünk.

lakcím

Önnek nem szükséges megadnia lakcímét, lakcím megadási lehetőség csak statisztikai célokat szolgál, azaz összesítéseket készítünk a weboldalunk látogatóiról, mely során az Ön lakcímadata csak összesített formában lesz látható (kerület, utca) más lakcímadatokkal együtt, így nem lesz levonható az adatról Önre vonatkozó következtetés.  A cél a weboldal használatának mérése és a használók körének meghatározása területi jelleg szerint.

életkor

Önnek nem szükséges megadnia életkorát, életkor megadási lehetőség csak statisztikai célt szolgál, azaz összesítéseket készítünk weboldalunk látogatóiról, mely során az Ön életkoradata csak összesített formánban lesz látható más hasonló adatokkal együtt, így nem lesz levonható az adatról Önre való következtetés. A cél a weboldal használatának mérése és a használók körének meghatározása életkori átlagok szerint.

nem

Önnek nem szükséges megadnia nemét, nemre vonatkozó adat megadási lehetősége csak statisztikai  célt szolgál, azaz összesítéseket készítünk weboldalunk látogatóiról, mely során az Ön nemének adata csak összesített formánban lesz látható más hasonló adatokkal együtt, így nem lesz levonható az adatról Önre való következtetés. A cél a weboldal használatának mérése és a használók körének meghatározása nemek megoszlása szerint.

Fényképek

A hirdetés feladásához szükséges a hirdetni szánt ingatlanról fotókat feltölteni. A fotók esetében nem szükséges, hogy a fotó Önre való következetés levonására alkalmas lehessen, így nem kell, hogy a fotó tartalmazza az Ön képmását, nem kell, hogy a fotón olyan tárgyak szerepeljenek, melyek Önhöz köthetőek. A fotókon kifejezetten a hirdetni kívánt ingatlannak kell szerepelnie.

Ingatlanadatok

A hirdetni kívánt ingatlanhoz kapcsolódóan szükséges megadnia mindazon ingatlanparamétereket, melyek az ingatlan megismeréséhez és bérbeadásához/eladásához szükségesek lehetnek. Az ingatlanadatok megadása tehát az értékesítési cél eléréséhez szükséges, az adatoknak valónak kell lenniük. Az adatokkal való visszaélés esetén Szolgáltató eljárást indíthat. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy az ingatlan megadott adatai a valóságnak nem felelnek meg, úgy Ön tudomásul veszi, hogy a megadott helyrajzi szám alapján Szolgáltató tulajdoni lapot kérhet le az ingatlanról.

Amennyiben hirdetést szeretne feladni egyszerű regisztrációt követően a weboldalon a profiljában szükséges kitölteni mindazon adatokat, melyek a hirdetés feladásához az Ön beazonosítása érdekében elengedhetetlenek, azaz Nevét, telefonszámát és e-mailcímét. Lakcímét, életkorát és nemét nem szükséges megadnia, azonban ha megadja, akkor a weboldalunk eredményességének fokozásában nyújthat számunkra segítséget, melyet köszönünk.

A feladott hirdetésben szerepeltetett ingatlanadatoknak valósnak kell lenniük és valamennyi adatot meg kell adnia ahhoz, hogy az Ön által hirdetett ingatlan gazdájára találhasson.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, melyet regisztrációja során kifejezett akaratnyilvánítással tesz meg, elfogadva az adatkezelési tájékoztatónkat.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait regisztrációja törlésével egyidejűleg töröljük, vagy regisztrációja fenntartása esetén hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon visszavonhatja az info@kiberelem.hu e-mali címre küldött levelében, azonban fontos, hogy a weboldalon elérhető egyes funkciók élő regisztráció esetén használhatóak és vehetőek igénybe, így aktív hirdetés esetén a regisztrációjának törlése a hirdetés egyidejűleges törlésével jár együtt, azaz a funkciót a továbbiakban nem használhatja. 

 

III.3. Hirdetések közötti kereséshez kapcsolódó adatkezelés

A hirdetések adatbázisában bárki, akár regisztráció nélkül is kereshet. Regisztráció nélkül a hirdetések megtekinthetőek, azonban a hirdetésekhez kapcsolt gazdasági adatok nem láthatóak, keresési paraméterek nem menthetőek.

A regisztrációt követően, profiljának kitöltésével Ön elmentheti a keresési preferenciáit, valamint a keresett és megtekintett hirdetések esetében lehetősége nyílik megtekinteni a kiválasztott hirdetéshez kapcsolt, a hirdetett ingatlanra vonatkozó további hasznos és releváns gazdaság adatokat is.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

Név

A név megadása szükséges ahhoz, hogy esetleges visszaélések esetén be tudjuk azonosítani Önt. A weboldal adatvédelme érdekében elengedhetetlen, hogy a nem rendeltetésszerű használatot megelőzhessük.  

telefonszám

Az Önnel való kapcsolat felvételéhez szükséges megadnia telefonszámát, melyet a weboldal használatának nem rendeltetésszerű gyakorlása esetén használunk.

e-mail cím

Az Önnel való kapcsolat felvételéhez szükséges megadnia e-mail címét, melyet a weboldal használatának nem rendeltetésszerű gyakorlása esetén használunk.

lakcím

Önnek nem szükséges megadnia lakcímét, lakcím megadási lehetőség csak statisztikai célokat szolgál, azaz összesítéseket készítünk a weboldalunk látogatóiról, mely során az Ön lakcímadata csak összesített formában lesz látható (kerület, utca) más lakcímadatokkal együtt, így nem lesz levonható az adatról Önre vonatkozó következtetés.  A cél a weboldal használatának mérése és a használók körének meghatározása területi jelleg szerint.

életkor

Önnek nem szükséges megadnia életkorát, életkor megadási lehetőség csak statisztikai  célt szolgál, azaz összesítéseket készítünk weboldalunk látogatóiról, mely során az Ön életkoradata csak összesített formánban lesz látható más hasonló adatokkal együtt, így nem lesz levonható az adatról Önre való következtetés. A cél a weboldal használatának mérése és a használók körének meghatározása életkori átlagok szerint.

nem

Önnek nem szükséges megadnia nemét, nemre vonatkozó adat megadási lehetősége csak statisztikai  célt szolgál, azaz összesítéseket készítünk weboldalunk látogatóiról, mely során az Ön nemének adata csak összesített formánban lesz látható más hasonló adatokkal együtt, így nem lesz levonható az adatról Önre való következtetés. A cél a weboldal használatának mérése és a használók körének meghatározása nemek megoszlása szerint.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, melyet regisztrációja során kifejezett akaratnyilvánítással tesz meg, elfogadva az adatkezelési tájékoztatónkat.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait regisztrációja törlésével egyidejűleg töröljük, vagy regisztrációja fenntartása esetén hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon visszavonhatja az info@kiberelem.hu e-mali címre küldött levelében, azonban fontos, hogy a weboldalon elérhető egyes funkciók élő regisztráció esetén használhatóak és vehetőek igénybe, így elmentett keresési szűrői a regisztrációjának törlésével elvesznek, valamint a weboldalon található hirdetések esetében csak az alapadatokkal ellátott hirdetéseket láthatja, a hozzá kapcsolt gazdasági adatokat nem.

 

III.4. A javaslattételhez kapcsolódó adatkezelés

A weboldal „közösség hangja” elnevezésű funkciója biztosítja a regisztrált felhasználók számára, hogy javaslatokat tehessen egy-egy az oldalon hirdetett ingatlan hasznosítására, vagy az oldalon nem található de üresen álló üzlethelyiség jelzésével egyidejűleg javaslatot tehessen annak hasznosítására. A javaslattételi lehetőség egyszerű regisztrációhoz kötött, tehát élő regisztrációval és további adatok megadása nélkül ez a funkció használható és igénybe vehető.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

felhasználónév

A felhasználó név a felhasználó egyedi azonosításához a különböző adatbázisokban elengedhetetlenül szükséges.

e-mail cím

Elsődlegesen kapcsolattartási funkciót lát el, a megadott e-mail címre továbbítjuk jelszavát és az esetleges fontos tudnivalókat.

jelszó

Biztonságos belépést szolgáló, Ön által a profiljában megváltoztatható karaktersor, mely a fiókja biztonságát szolgálja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, melyet regisztrációja során kifejezett akaratnyilvánítással tesz meg, elfogadva az adatkezelési tájékoztatónkat.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait regisztrációja törlésével egyidejűleg töröljük, vagy regisztrációja fenntartása esetén hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon visszavonhatja az info@kiberelem.hu e-mali címre küldött levelében.

 

III.5. A hírlevél küldésekhez kapcsolódó adatkezelés

Hírlevelek küldésével biztosítjuk Ön számára azt, hogy mindig friss információkkal rendelkezzen a weboldal aktualitásairól, híreiről, eseményekről és más, a weboldalhoz közvetetten kapcsolódó lehetőségekről.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

név

A hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges megadnia egy nevet. A név nem szükséges, hogy az Ön neve legyen, így nem szükséges, hogy olyan nevet adjon meg, melyből az Ön személyére levonható következtetés. Az Ön által megadott néven szólítjuk meg hírleveleinkben.

e-mail cím

Ahhoz, hogy hírleveleinket el tudjuk juttatni Önhöz, szükséges megadnia e-mail címét. Nem szükséges, hogy e-mail címe az Ön nevét tartalmazza, tehát nem szükséges olyan e-mail cím megadása, melyből levonható Ön személyére vonatkozó következetés.

Amennyiben regisztrált felhasználója az oldalnak, úgy a hírlevelet automatikusan továbbítjuk Önnek egészen addig, amíg arról le nem iratkozik. Leiratkozni a megküldött hírlevélben, a leiratkozom gombbal tud.

Az adatkezelés jogalapja

Hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozás során az adatkezeléshez hozzájárulását adja, tehát az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Regisztrált felhasználó esetén az adatkezeléshez regisztráció során hozzájárulását adja, tehát az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon visszavonhatja az info@kiberelem.hu e-mali címre küldött levelében.

 

III.6. Egyéb adatok kezelése

A fentieken túlmenően Önről csak kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában gyűjtünk és használunk fel információkat, amelyeket statisztikai célokból dolgozunk fel a szolgáltatások minőségének javítása érdekében. Erre tekintettel az Ön számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyezhetünk el.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

IP-cím

Az IP címekkel azt szűrjük, hogy a látogatók helyileg honnan érkeznek el oldalunkra. Az adatokat csak statisztikai célokra használjuk fel, azok nem kapcsolódnak a felhasználóinkhoz.

felhasználás időpontja

Fontos, hogy tudjuk, milyen időközökben érkezik oldalunkra a legtöbb látogató. Ennek az információ-gyűjtésnek az a célja, hogy rendszerünket felhasználóink igényeihez tudjuk igazítani a működés során. Az adatokat csak statisztikai célokra használjuk fel, azok nem kapcsolódnak a felhasználóinkhoz.

megtekintett oldalak

A megtekintett oldalakkal szűrjük azt, hogy felhasználóink körében mely egységek népszerűek, ezáltal tudjuk erősíteni azokat a tartalmakat, melyek kapcsán a legtöbb érdeklődést tapasztaljuk. Az adatokat csak statisztikai célokra, összesítetten használjuk fel, azok nem kapcsolódnak a felhasználóinkhoz.

böngészők beazonosítását lehetővé tévő cookie(k)

Cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a felhasználó böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor a felhasználó visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően tudjuk meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználóink igényeihez tudjuk alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tudunk nyújtani.

Ön a böngészőjében tudja beállítani, hogy elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be tudja állítani, hogy kér-e értesítést arról, ha a weboldalunk cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

A weboldal külső (nem általunk kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak (banner hirdetések), ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon visszavonhatja az info@kiberelem.hu e-mali címre küldött levelében.

 

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, elsődlegesen az adatkezelővel munkaviszonyban álló, a weboldal működtetésének feladatait ellátó munkatárs. A személyes adatok nem kerülnek más szervek felé továbbításra, így nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére sem.  Az adatok tárolása és kezelése az adatkezelő számítógépén valósul meg, valamint az adatkezelő által megvásárolt tárhelyen kerülnek elhelyezésre, így az adatok az adatkezelőn kívül és az adatkezelő által erre a feladatra megbízott munkavállalón kívül más külső felek számára nem hozzáférhetőek.

Egyes adatokat, melyeket kezelünk felhasználunk statisztikai célokra, de az adatokból nem lesz levonható Önre történő következtetés. Ezeket az így létrehozott statisztikákat adatkezelő felhasználhatja, és ezeket a statisztikákat közzé is teheti.

Egyes és kivételes esetekben, így például az oldalon levő adatokkal való jogtalan visszaélés esetén az Ön adatait megismerheti olyan külső, harmadik fél (adott esetben ügyvéd) aki a jogsértés tényét vizsgálni hivatott, valamint bírósági útra történő ügyátvitel esetén személyes adatait használhatjuk.

Törvényben foglalt hatósági megkeresésnek és adatkiadási kötelezettségnek megfelelve, a törvényben foglalt határok mellett is kiadhatóak személyes adatai. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek minket, melynek eleget kell tennünk. Ezen hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattovábbítás egyedül a felvitt ingatlanok adatai vonatkozásában történik (cím, gps koordináta), melyek nem minősülnek személyes adatnak.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a weboldalt szolgáltató First Voice Kft. alvállalkozójánál, a Tarhely.eu Kft-nél (Budapest 1136 Victor Hugo utca 18-22) található szervereken tárolja. Adatkezelő felé a Stilldesign Kft. teljes körű titoktartási kötelezettséggel tartozik. A személyes adatai tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Szolgáltató a tudomány és technológia adott állásának mindenkori megfelelő informatikai-biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatai fokozott védelem alá kerüljenek, törekedve arra, hogy megakadályozza a jogosulatlan informatikai és fizikai hozzáférést, megismerését és az adatok jogosulatlan megváltoztatását.

 

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken írásban, azaz vagy e-mail formájában, vagy postai levél útján tájékoztatást kérhet az Ön személyes adatainak a kezeléséről, azaz hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen cél miatt, milyen forrásból mennyi ideig kezeljük. Ezen túlmenően tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan is, hogy személyes adatához milyen jogszabály alapján, kinek, mikor biztosított hozzáférést, vagy továbbította azokat.

A kérelmére 30 napon válaszunkban tájékoztatjuk Önt a kérelmében foglaltakról, melyet a kérelmében megadott elérhetőségein keresztül teljesítünk – fontos megadnia olyan elérhetőséget, melyen írásban választ tudunk adni Önnek.

A helyesbítéshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül írásban, azaz vagy e-mail vagy postai levél útján kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely Ön által megadott személyes adatát. Adatkezelő kérését 30 napos határidőn belül teljesíti, melyről írásban értesíti, a kérelemben megadott elérhetőségre küldött levél formájában.

A törléshez való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül Ön írásban, azaz e-mail formájában vagy postai levél útján kérheti, hogy egyes vagy az összes személyes adatát töröljük. Az adatok törlésével egyidejűleg azok a szolgáltatások, melyeket személyes adatainak megadásával vehetett igénybe a továbbiakban az Ön számára nem lesznek elérhetőek.  A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha valamely jogszabály, vagy belső szabályzat az adatokat további tárolásra kötelezi, így például egy megkötött egyedi szerződésben megadott adatok a szerződésekre vonatkozó irattárazási, számviteli szabályok szerint a megőrzési idő után semmisíthetőek csak meg. Amennyiben nem áll fenn semmilyen korlátozó, adattárolási kötelezettsége az adatkezelőnek, úgy a kérelmét 30 napon belül teljesítjük, melyről az Ön által, kérelmében megadott elérhetőségre küldött levélben írásban értesítjük.

A törléshez való jog alapján történő személyes adatok törlése magában foglalja a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A zároláshoz való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül Ön írásban, azaz e-mail formájában, vagy postai levél útján kérheti, hogy egyes, vagy az összes személyes adatát zároljuk. A kérelmében meg kell jelölnie azt az indokot, mely szükségessé teszi a kért személyes adatinak zárolását, valamint a zárolás időintervallumát is.

A tiltakozáshoz való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül Ön írásban, azaz e-mail formájában, vagy postai levél útján tiltakozat az adatkezelés ellen ha:

  • a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy küldöladatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • az infotv.-ben és más törvényben meghatározott egyéb esetben.

A benyújtott kérelmet a lehető legrövidebb időn belül – legfeljebb 15 nap – megvizsgáljuk, annak megalapozottságáról döntést hozunk és a döntésről írásban értesítést küldünk a kérelemben meghatározott címére.

Ha a tiltakozása megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról és a megtett intézkedésekről értesítjük azokat az esetleges felek, akik a tiltakozásában érintett személyes adatot megismerhették, és akik esetleg kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy kérheti, hogy közvetlenül a Szolgáltató továbbítsa közvetlenül harmadik személynek.

 

VI. Az adatkezelő Nyilatkozatai

A Szolgáltató nem alkalmazza a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az adatkezeléssel kapcsolatos incidensekről (személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés) a Szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Figyelemmel az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, továbbá arra, hogy az adatkezelés az érintettekre nézve alacsony kockázattal jár, Szolgáltató adatvédelmi felelőst nem alkalmaz, továbbá az adatkezelés megkezdése előtt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégezésére nincsen szükség.

 

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés, illetve jogainak megsértése esetén polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben, melyben az illetékes bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskör. A pert Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek felsorolását itt találja: http://birosag/torvenyszekek