Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„KIBÉRELEM!”
kiberelem.hu weboldal

 

HATÁLYOS: 2021 JÚNIUS 10.

1. FOGLALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.0. Szolgáltató:

neve: BUM Nonprofit Kft.
cégjegyzékszáma: 01-09-920089
székhelye/levelezési címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
adószáma: 14792469-2-41
e-mail elérhetőség: info@kiberelem.hu
telefonszáma: 06-1-488-21-83
honlap elérhetősége: kiberelem.hu

1.1. Hirdetés: A Grt.” 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely hirdetés. Egy hirdetés azonosító alá csak egy konkrét helyrajzi számmal meghatározható ingatlan tartozhat.

1.2. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.

1.3. Regisztrált Felhasználó: Regisztrált felhasználónak minősül az a felhasználó, aki az oldalon található bármely regisztrációs űrlap, vagy közösségi portál rendszerét használva profilt hoz létre, és a regisztrációját véglegesíti. A regisztrált felhasználó regisztrációja során köteles megismerni és elfogadni a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját és a jelen általános szerződési feltételeket.

1.4. Privát Hirdető: Olyan természetes, vagy jogi személy vagy más szervezet Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját ingatlanát hirdeti, és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé. Privát Hirdetőnek minősül az a természetes személy is, aki a Privát hirdetőnek minősülő személy nevében és helyette, ellenérték nélkül, nem ingatlanközvetítési célból, szívességből, vagy privát hirdető akadályoztatása miatt rendeli meg a hirdetést.

1.5. Céges Hirdető: olyan jogi személy (vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet), akinek a kezelésében vagy tulajdonában áll valamint tulajdoni jogokkal rendelkezik az általa Hirdetett, meghirdetni szánt ingatlan vagy ingatlanok felett. A céges hirdető megbízást adhat az Szolgáltatónak arra, hogy az általa hirdetni kívánt ingatlanokat meghirdesse az oldalon, mely esetben egyedi szerződést kötnek a felek. Az egyedi szerződés megkötésével a céges hirdető magára nézve kötelezőnek ismeri el Szolgáltató általános szerződési feltételeit, azzal, hogy az egyedi szerződés tartalma az irányadó minden olyan kérdésben, melyet a jelen ÁSZF nem, vagy csak részben szabályoz.

1.6. Display Hirdető: olyan Felhasználó, aki meghatározott Display szolgáltatások igénybevételére írásbeli szerződést köt, vagy Display szolgáltatásokat rendel meg vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.

1.7. Display Szolgáltatás: Display szolgáltatások körébe tartoznak különösen, de nem kizárólag a standard és speciális bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, szöveges hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, anyagok.

1.8. Hirdető vagy Hirdetők: a Privát Hirdető, a Céges Hirdető és a Display Hirdető (a továbbiakban együttesen: „Hirdetők” vagy egyenként „Hirdető” megnevezéssel is szerepelhetnek).

1.9. Javasoló: Azok a felhasználók, akik a weboldalon a „közösség hangja” funkció használatával egy-egy meghirdetett ingatlan vonatkozásában javaslatot tesz annak továbbhasznosítására.

1.10. Weboldal: a Szolgáltató által jogszerűen használt domainen elérhető internetes felület és tartalom.

1.11. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó mindazon speciális megállapodásokat, melyeket a jelen ÁSZF nem szabályoz.

1.12. Hirdetés-közvetítő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akit megbízója azzal bíz meg, hogy a megbízó médiapartnerei felé technikailag oldja meg a hirdetéstovábbítást és/vagy akinek a honlapjáról, bemutatkozó anyáról, cégtevékenységéről – vagy egyéb más forrásból – kiderül, hogy a tevékenysége hangsúlyosan arról szól, hogy ingatlanhirdetési adatbázisokat egy vagy több médium hirdetési felülete felé továbbít megbízási díj ellenében.

1.13. Hirdetés-viszonteladó: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az általa feladott apróhirdetésekben szereplő elérhetőségek közvetlenül az ingatlan tulajdonosához tartoznak, de az nem saját maga, és/vagy akinek a honlapjáról, bemutatkozó anyagáról, cégtevékenységéről – vagy egyéb más forrásból – kiderül, hogy a tevékenysége hangsúlyosan arról szól, hogy ingatlanhirdetési adatbázisokat egy vagy több médium hirdetési felületén hirdet, és/vagy a vásárlóval kapcsolatot nem vagy csak külön megállapodás alapján ápol, ingatlan értékesítésben a hirdetések feladásán kívül aktív közvetítői tevékenységet nem, vagy csak külön megállapodás alapján végez.

1.14. Hirdetés-banner: a Szolgáltatónál lévő, és weboldalán megjelenő, Szolgáltató adatbázisában elhelyezett ingatlanhirdetéseket bemutató, azokra mutató linket tartalmazó banner felület. A hirdetés-bannerben Szolgáltatónak joga van bármely nála feladott, aktív ingatlanhirdetést megjeleníteni, és saját hatáskörében dönthet arról, hogy egy hirdetést megjelenít-e ezen felületeken és milyen gyakorisággal.

1.15. Hozzászólás: mindazon információkat, felhasználói tartalmakat magában foglalja, melyeket a Szolgáltató Weboldalán a Felhasználók bármelyike (regisztrált és nem regisztrált Felhasználó, stb.) által elkészített formában közöl, függetlenül a Moderálás és a Jóváhagyás lehetőségétől.

1.16. Jóváhagyás: Szolgáltató törekedve arra, hogy az oldalára kikerülő hirdetések tartalma a valóságnak megfeleljen, valamint ne kerüljön ki jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző, egyértelműen téves, vagy hibás hirdetés, a hirdetések közzététele előtt jóváhagyási folyamaton kell átmennie a hirdetéseknek és egyéb a felhasználók által a weboldalon elhelyezett tartalomnak.

1.17. Moderálás: Hirdetők által, valamint Felhasználók és Regisztrált Felhasználók által a weboldalra bármilyen formában feltöltött, adatokra, tartalmakra, megjegyzésekre (hirdetések, hozzászólások, javaslatok, stb..) kiterjedő tartalmi és formai szempontú vizsgálat, esetlegesen korrekció, mely részletesen az ÁSZF releváns pontjaiban kerül kibontása.
A moderálás az alábbi következményeket vonhatja maga után külön-külön alkalmazva valamint akár együttesen is: részleges adatmódosítás, részleges vagy teljes adattörlés, a felhasználó jogainak időszakos vagy végleges korlátozása, felhasználó időszakos vagy végleges kizárása.

1.18. Duplikált hirdetés: Duplikált hirdetések azok, melyek egy regisztráción belül, vagy több regisztrációval, de ugyanazt az ingatlant, ugyanolyan értékesítési típusban, azonos kategórián belül többször hirdet az adatbázisban.

1.19. Fotókkal való visszaélés: Fotókkal való visszaélésnek minősül, ha a Hirdető, aki a hirdetésekhez feltöltött, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsi szabályba ütköző fotókat tölt fel, vagy azokon ilyen jellegű változtatásokat eszközöl, továbbá ha a fotókon ilyen feliratokat, ábrákat, jeleket helyez el és/vagy a fotókon olyan változásokat eszközöl, melyek figyelemfelkeltő hatásuk révén máshová, az oldalon kívülre irányítják, vagy fókuszálják a figyelmet (pl. link elhelyezése a fotón).

1.20. Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélés: A Hirdetések „részletek” oldalán megjelenő, a megjegyzés rovatban, vagy bárhol máshol a hirdetésben szereplő, valamint a Felhasználók által az oldalra feltöltött tartalmakban szereplő (pl. javaslat, hozzászólás, üzenet, stb..) a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsbe ütköző és/vagy figyelemfelkeltő szöveg.

1.21. Csali hirdetések: Nem reális árakkal és adatokkal, illetve „eladva”, „elkelt”, „bérbe adva” vagy ehhez hasonló, illetve az eladás/bérbe adás tényére utaló felirattal bármely módon ellátott hirdetés, amely általában (de nem kizárólag) nem is létező ingatlanról készült, feltételezhetően azzal a szándékkal, hogy a hirdető megkereséseit elősegítse.

1.22. Felfüggesztés: Szolgáltató egyoldalú jogosultsága, melynek oka a Hirdető jogellenes vagy szerződésszegő magatartása. Ide tartozik különösen, de nem kizárólag, ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott visszaélésszerű magatartások. A felfüggesztés része a hirdetési/szolgáltatási időtartamnak, az nem hosszabbodik meg a felfüggesztés időtartamával. Ebből következően a felfüggesztés idejére Szolgáltatót a teljes díjazás megilleti a felfüggesztéssel érintett hirdetések és szolgáltatások tekintetében. A felfüggesztés időtartama főszabály szerint a Hirdető szerződésszegő magatartásának megszűntéig (így a számla részleges vagy teljes ki nem egyenlítése miatti felfüggesztés esetén a számla teljes kiegyenlítéséig, illetve a visszaélésszerű magatartás megszüntetéséről Szolgáltató általi tudomásszerzésig) terjed.

1.23. Elektronikus árverés: a kibérelem.hu rendszeren keresztül meghirdetett elektronikus árverés.

1.24. Elektronikus árverési ciklus: Adott bérleményre vonatkozó árverés, legfeljebb az árverési hirdetményben meghatározottnapig.

1.25. Elektronikus árverési hirdetmény: Az ajánlatkérő által szolgáltatott adatok alapján a kibérelem.hu felületen a felhasználók részére elérhető elektronikus dokumentum.

1.26. Árverező: az a természetes személy, aki a saját nevében vagy más személy törvényes képviselőjeként vagy meghatalmazottjaként eljárva felhasználóként szerepel.

1.27. Licit: a kibérlem.hu-n az árverező által tett ajánlat.

1.28. Licitálás: a kibérelem.hu-n az árverező által az ajánlat megtétele.

1.29. Licitnapló: a kibérelem.hu-n az árverés időtartama alatt közzétett valamennyi bérleti ajánlat adatait az ajánlatot tevő árverező árverezői egyedi azonosítóját, az ajánlat összegét és a közzététel időpontját tartalmazó adatsorok összessége.

1.30. Nyertes ajánlattevő: az a természetes vagy jogi személy, aki saját nevében vagy az árverező által képviselve az elektronikus árverés során nyertes ajánlatot tett.

1.31. Nyertes ajánlat: az árverés során a legmagasabb összegű érvényes bérleti ajánlatot tett árverező ajánlata. Ha a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatot tevő árverezővel a szerződéskötés meghiúsul (kivéve azt az esetet, ha a Vagyontárgyra az arra jogosult elővásárlási jogát gyakorolta), a sorban utána következő második, illetve harmadik legmagasabb összegű érvényes bérleti ajánlatot tett árverező ajánlata.

1.32. Kapcsolódó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (EKSZ.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)2. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELÉRHETŐ FUNKCIÓK

2.1. A szolgáltatások jelentik a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vett bármely szolgáltatást. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások az alábbiak:

a. a Weboldal látogatásának/használatának a lehetőségét és/vagy
b. a Weboldalon történő hirdetési szolgáltatást és/vagy
c. a Weboldalon elérhető „közösség hangja” funkció használatát, javaslattételi lehetőséget, ajánlási lehetőséget és/vagy
d. A Weboldalon elérhető szakemberek adatainak megismerését, profiljuk megtekintését, ajánlatkérést és/vagy
e. a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásait – pl.: banner hirdetések.
f. elektronikus licit
g. konkurencia elemzés

A weboldalon elérhető szolgáltatások legfőbb funkciónak és azok igénybevételének módja és korlátai az alábbiakban kerül részletezésre.

2.2. Regisztráció funkció

A weblap regisztrációhoz kötött:

 • a céges és privát hirdetők számára
 • a javasoló számára
 • azon Felhasználók számára, akik a hirdetett ingatlan esetében a hozzá kapcsolt gazdasági és piaci adatok megtekintését szeretné elérni.
 • elektronikus licit indítása

A Regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia választott nevét, és e-mail címét, regisztrációját az e-mail címére érkező aktiváló linkkel véglegesítheti. A regisztráció során kezelt adatok körére vonatkozó tájékoztatást, a megadandó adatok körét a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója részletezi.

2.3. Bejelentkezés funkció

A regisztráció során a felhasználó létrehozza a profilját. Attól függően, hogy milyen funkciót szeretne használata alá vonni szükséges a profilján elvégeznie az adatainak kiegészítését. Egyes funkciók csak a regisztrált felhasználók számára érhetőek el és egyes funkciók a regisztráció után, a profiloldalon történő további adatok megadásával aktiválhatóak.

2.4. Felhasználói profil funkciók

A Regisztráció során a felhasználónak felhasználói profil kerül létrehozásra a regisztrációval automatikusan. A profilban a regisztrált felhasználó által megadott adatok szerepelnek. A profil oldalon elhelyezett és kitölthető további adathelyek kitöltése egyes weboldalfunkciók eléréséhez kötelezőek. Hirdetés feladását a felhasználó csak a profiljának kötelező adathelyi kitöltésével tud megvalósítani. Céges hirdetők estében csak kötelezően megadandó adatok vannak, míg privát hirdetők estében egyes kötelezően megadandó adatok mellett opcionálisan kitölthető adatok szerepelnek. A profiladatok kitöltése csak a hirdetés-feladási funkcióhoz szükséges, más egyéb, regisztrációhoz kötött funkciók eléréséhez nem szükségesek.
Felhasználónak a profiljában lehetősége van adatainak módosítására, megváltoztatására, valamint a profiljának ezzel együtt regisztrációjának a törlésére is.
Hirdetési funkciót igénybe vevő felhasználók esetében a profilban tekintheti meg, módosíthatja és törölheti a feladott hirdetéseit.
Regisztrált felhasználók esetében a profilból elérhetőek a mentett keresési paraméterek.

2.5. Hirdetések feladása funkció

Hirdetések feladásának feltétele, hogy a hirdetni kívánt ingatlan esetében megadásra kerüljenek az ingatlanhoz tartozó adatok. Az adatoknak valósnak kell lenniük. A hirdetett ingatlan adatainak módosítására valamint törlésére a felhasználó profiljában van lehetősége. A hirdetés az Egyedi Szerződés hatálya alatt aktív – a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételekkel.

2.6. Hirdetések megtekintése funkció

A hirdetett ingatlanok egyszerű és részletes adatlappal is rendelkeznek. A felhasználó megtekintheti a hirdetett ingatlan alapadatait és leírását. A regisztrált felhasználónak lehetősége van továbbá a hirdetett ingatlanok esetében az ingatlan közvetlen vonzáskörzetének általános gazdasági és infrastrukturális adatain túlmenően az ingatlan környezetében található üzletösszetétel megismerésére is. (A környező üzlet-összetételi adatok funkció jelenleg nem elérhető.)

2.7. Keresési funkció

A felhasználók kereséseket indíthatnak a weboldalon, mely során térképes, szöveges egyszerű vagy szöveges részletes keresőbe beírt szűrőparaméterek segítségével kereshetnek a weboldalon levő, ingatlan-adatbázisban. A keresési funkciót minden felhasználó igénybe veheti. A regisztrált felhasználó keresési paramétereit profiljában el is mentheti.

2.8. Üzletemberek funkció

A felhasználónak lehetősége van megtekinteni a weboldalon azon üzletemberek névsorát és tevékenységeit, melyek a hirdetett ingatlan esetében releváns partnerek lehetnek, így pl. kőművesek, dizájnerek, hitelintézetek, lakberendezők, stb. Az üzletembereknek egyedi adatlapok kerülnek létrehozásra, mely az adott üzletember tevékenységének bemutatására szolgál, megmutatva az esetleges referenciákat, egyéb általános elérhetőségi és cégadatokat. Az üzletember adatlapjait bármely felhasználó megtekintheti, megismerheti. Regisztrált felhasználóknak lehetőségük van ajánlatkérés formájába felvenni a kapcsolatot a kiválasztott üzletemberrel.

2.9. Javaslattétel üzlethelyiségek hasznosítására funkció

A regisztrált felhasználóknak lehetősége van javaslatokat tenni az oldalon található ingatlanok hasznosításával kapcsolatban, valamint lehetőségük van arra, hogy az oldalon nem található, de tudomásuk szerint Budapest közigazgatási határán belül elhelyezkedő üresen álló üzlethelyiségről tájékoztatást adjanak a weboldalon, valamint ezen üzlet hasznosítására javaslatot tehessenek.

2.10. Display hirdetés funkció

A Szolgáltatóval kötött Egyedi Szerződés alapján lehetőség van bannerhelyeken elhelyezett hirdetések közzétételére.

2.11. Adminisztrátori funkciók

Az oldalnak egy vagy több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználója lehet, melyekről Szolgáltató saját hatáskörében határoz. Az adminisztrátorhoz tartozik a felhasználók által feltöltött hirdetések moderálása és jóváhagyása, az Egyedi Szerződések által hirdetni kívánt ingatlanok oldalra történő felvitele és regisztrálása, valamint a weboldalon található tartalmak, hírek, statikus oldalak adattartalmának szerkesztése.

2.12. Licitre vonatkozó szabályok

Az árverező az árverésre kínált üzlethelyiség adatait, a licit kezdő összegét , a licit lépcsőt és a licit zárási időpontját adja meg. Az adatok valóságtartalmáért felelősség az árverezőt terheli. Minden licitáló felhasználói nevét és a licit összegét üzenetben is megkapja a Szolgáltatótól. A nyertes licitáló adatait a Szolgáltató további egyeztetés céljából megküldi árverezőnek.
A licitálás ajánlattételnek minősül, de mind az árverező, mind a licitáló ajánlattételtől indokolással visszaléphet, ezért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a bérlőnek meghatározott feltételeket kell teljesítenie, azok minden önkormányzatnál eltérőek lehetnek, és ez befolyásolhatja a bérlet létrejöttét.

2.13. Konkurencia elemzés szabályok

A hirdetők által megadott gazdasági adatok, az adott területen lévő hasonló szolgáltatások száma, vagy más egyedi körülmények alapján az adott üzlethelyiségre vonatkozóan a rendszer javaslatot tesz arra, hogy az üzlethelyiség alkalmas-e a megnevezett szolgáltatásra. Ez egy ajánlás, a Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal.
A hirdetésnél letölthető pdf-ben a zöld szín igen, a narancssárga kevésbé, míg a piros egyáltalán nem ajánlott javaslatot jelöl.

 

3. VISSZAÉLÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

3.1. Amennyiben Hirdető a Szolgáltatásokat bármilyen formában, erre vonatkozó megállapodás, egyéb szerződés nélkül továbbértékesíti, vagy Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönzi, hogy - Szolgáltató hirdetési díjainak kikerülése végett - a szerződésüket szüntessék meg, és több Hirdető egy Hirdető regisztrációja alapján hirdessen Szolgáltató felületein, vagy ilyen szolgáltatást igénybe vesz, Szolgáltatással való visszaélést valósít meg.

3.2. Csali hirdetésekkel kapcsolatos visszaélést követ el különösen az a hirdető, aki nem reális árral, négyzetméterrel, szobaszámmal és jellemzően nem létező, vagy már eladott/foglalózott ingatlant, vagy olyan ingatlant hirdet, mellyel tulajdonosai nem kívánnak rendelkezni (nem kívánják eladni, bérbe adni stb) Amennyiben a Szolgáltató feltételezi, hogy a Hirdetés Csali hirdetésnek is minősülhet, úgy erről értesíti a Hirdetőt, aki az ellenőrzés érdekében köteles az ingatlan helyrajzi számát és amennyiben van ilyen, a Hirdetésre jogosító megbízást a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani.

3.3. Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélésnek minősül, ha a hirdető:

a. A hirdetés részletes adatlapján a megjegyzés rovatban vagy a hirdetés további részeiben, valamint a felhasználók által az oldalra feltöltött tartalmakban szereplő szöveg jogszabályba, a jelen ÁSZF-be, vagy jó erkölcsbe ütközik és/vagy nem az oldal rendeltetésével összefüggő figyelem felkeltésére alkalmas.

b. A megjegyzés rovatban másik, vagy több ingatlant szerepeltet és/vagy

 • másik hirdetőt jelöl meg
 • egyéb szolgáltatásokat reklámoz
 • saját linket tüntet fel
 • figyelemfelkeltés céljából az adott ingatlan értékesítésének/bérbe adásának sikerére utaló kifejezést használ (pl. vételi szándéknyilatkozat érkezett, foglalózva).

c. Olyan tartalom közzététele:

 • amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen
 • amely nem az ingatlanra vonatkozik
 • amely véleményformálásra szolgál a portáltól független közösségi és egyéb médiában
 • amely vulgáris
 • amely szexuális tartalmú
 • amely politikai tartalmú

d. amely más termékre irányítja a figyelmet

Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.

3.4. A Hirdető jogellenes vagy szerződésszegő magatartása, továbbá, ha a 3.2-3.4. pontokban meghatározott visszaélés (továbbá: visszaélés) esetén Szolgáltató a nyújtott szolgáltatást felfüggesztheti. A felfüggesztés lehet teljes vagy részleges, Szolgáltató döntése alapján.

 • A teljes felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő összes hirdetésére kiterjed.
 • A részleges felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő hirdetéseinek egy részére, vagy egyes hirdetéseinek elemeire vonatkozik.


3.5. Visszaélés (ideértve a jelen ÁSZF-ben visszaélésszerű magatartásnak minősített más magatartásokat) esetén Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az Egyedi Szerződést.

 

4. ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTHATÓSÁG

4.1. Jelen ÁSZF a Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások típusait, azok nyújtásának és igénybevételének általános és különös szabályait tartalmazza.

4.2. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra (illetve a Felhasználó nevében és képviseletében eljáró személyre) kiterjed. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az adott Weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF-be foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.3. Az ÁSZF-be foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére sem. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során és/vagy hirdetésfeladáskor történik, az erre kijelölt checkbox használatával.

4.4. A jelen ÁSZF a Weblapon történő közzététel napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad.

4.5. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Felhasználó által a Szolgáltató szolgáltatása igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, hirdetésfeladás, illetve a szerződéskötés/megrendelés során történő elfogadással. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

4.6. Az ÁSZF módosítása: A Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Hirdetők előzetes értesítése mellett. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalakon közzéteszi. Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról, amely nem lehet korábbi, mint a közzététel dátumát követő 15. nap, Szolgáltató a Hirdetőt tájékoztatja a Weboldalon keresztül, közzététel útján. A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. Amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 15 napon belül azonnali hatályú felmondással felmondhatja az Egyedi szerződését.

4.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk., és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

5. SZOLGÁLTATÁS, A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

5.1. Szerződés létrejötte: a Hirdető és a Szolgáltató között a szerződés

a. az Egyedi Szerződés mindkét fél általi aláírásával, vagy
b. Szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató visszaigazolásával
c. A felhasználó által profiloldalának létrehozásával és hirdetésének közzétételével
határozatlan időre jön létre.

A szerződés megkötésével a Felhasználó egyben arról is nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta.

5.2. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését vagy a megrendelés visszaigazolását megtagadni, ha a korábbi szerződés megszüntetésére a Hirdető jogellenes magatartása vagy súlyos szerződésszegése miatt került sor.

5.3. A Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy új szerződés megkötését megtagadni, amennyiben észleli, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF szabályait legalább 2 alkalommal már megszegte. Amennyiben egy adott Felhasználó esetében a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, erről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az megtagadás vagy felmondás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a felmondás vagy megtagadás végleges. Ezek a felhasználók tiltólistára kerülhetnek.

 

6. A WEBOLDALAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

6.1. Hirdetésekre vonatkozó tartalmi és formai előírások:

a. Hirdető köteles a hirdetések feladásánál kért összes ingatlanadat megadására, hirdetés a hirdetni kívánt ingatlan címe és gps koordinátája, négyzetmétere, bruttó ára és rövid leírása nélkül nem tehető közzé. A bruttó árat vagy HUF vagy EUR devizában lehet megadni, a megadott deviza alapján a háttérrendszer az aktuális MNB középárfolyam alapján kiszámolja és automatikusan hozzácsatolja a másik devizát.
b. Hirdető köteles az ingatlanhirdetésben szereplő ingatlan vételárát bruttó összegben megadni az alapadatok között és a megjegyzésben. Amennyiben a vételár tartalmaz ÁFA-t, Hirdető a megjegyzés rovatban tüntetheti fel ennek tényét és értékét. Ha az adatoknál megadott ár és a megjegyzésben szereplő ár nem azonos, Szolgáltató jogosult módosítani azt a megjegyzés alapján. A bruttó árat vagy HUF vagy EUR devizában lehet megadni, a megadott deviza alapján a háttérrendszer az aktuális MNB középárfolyam alapján kiszámolja és automatikusan hozzácsatolja a másik devizát.
c. Amennyiben a megjegyzésből egyértelműen kiderül, hogy az ingatlan nem a Hirdető által beállított elhelyezkedésnek megfelelő helyen van, vagy az ingatlan paraméterei nem megfelelőek, Szolgáltató jogosult ezen adatokat módosítani.

6.2. A Hirdetésekhez feltöltött képek az adott ingatlant egyszerre csak egy nézőpontból ábrázolhatják. Több elemből összeillesztett (fotómontázs), illetve nem megfelelő méretű, felbontású vagy minőségű (a használhatóságot zavaró, homályos, pixeles stb.) képek feltöltése nem engedélyezett. Szolgáltató jogosult az általa nem megfelelő méretűnek illetve minőségűnek ítélt képek feltöltését meggátolni illetve azokat utólagosan törölni, melyről értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges. Jelen magatartás továbbá visszaélésszerű magatartásnak is minősül.

6.3. Feltöltött képekkel kapcsolatban különösen, de nem kizárólagos felsorolásban tilos továbbá:

a. harmadik fél weboldalára mutató link vagy cím elhelyezése a képen,
b. saját weboldalra mutató link vagy cím elhelyezése külön a Szolgáltatóval történt megállapodás hiányában
c. nem a hirdetett ingatlant ábrázoló képek feltöltése
d. írásos dokumentumok, meghatalmazások feltöltése
e. teljesen más ingatlant ábrázoló kép,
f. nyilvánvalóan más előfizetőhöz köthető kép,
g. nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép (pl. eladva, csak nálunk, ingyen ügyvéd).
h. kerettel ellátott kép,
i. elhomályosított vagy kitakart vízjelet tartalmazó kép
j. negatív, vagy figyelemfelkeltés céljából manipulált kép
k. a képeken, olyan tartalom szerepeltetése, amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen vagy közvetlenül vagy közvetetten a portál céljától eltérő egyéb célra (például más termékekre, szolgáltatásokra, eseményekre, jelenségekre, stb.) történő figyelemfelkeltésre, véleményformálásra szolgáljon a portáltól független közösségi és egyéb médiában.
l. vulgáris, politikai, vagy szexuális tartalmú hirdetés szerepeltetése.
m. a fényképen elhelyezett, hirdetőhöz köthető bármely kapcsolatfelvételi információ (pl: azonosító, név, telefonszám, email cím, weboldal, logó) a képeken csak és kizárólag az Szolgáltató által elhelyezett vízjel és logó lehet.

A fenti kritériumoknak nem megfelelő képek a Szolgáltató által törlésre vagy az ÁSZF-nek megfelelőség érdekében és mértékben módosításra kerülhetnek a Szolgáltató mérlegelése alapján, anélkül, hogy a módosításról a Hirdető előzetes tájékoztatást kapna. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a Szolgáltató a fentiekben foglalt tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges. Jelen magatartás továbbá visszaélésszerű magatartásnak minősül.

6.4. Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Hirdető által feladott hirdetést és annak elemeit (különösen fotóit) marketing és PR célokra felhasználni korlátozás és hivatkozás nélkül.

6.5. Különösen, de nem kizárólagosan tiltott (visszaélésszerű magatartásnak minősülő) felhasználói magatartások:

a. Hirdetésekhez kapcsolódó „E-mail a hirdetőnek” elnevezésű alkalmazásban olyan üzenetet küldeni, mely nem a konkrét hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozik. Különösen tilos az érdeklődő üzenetek küldésére szolgáló alkalmazást álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vagy egyéb – a témához nem illő – témájú üzenetek küldésére használni. Szolgáltató a jelen pontba ütköző üzeneteket automatikusan törli és - amennyiben szükségesnek ítéli - eljárást indít a levél küldője ellen.
b. a Hirdetéseken található telefonszámokat ingatlanközvetítői tevékenység felajánlásával felhívni. Szolgáltató a jelen pontba ütköző hívások esetén - amennyiben szükségesnek ítéli - megfelelő jogi eljárást indít a hívás kezdeményezője ellen.
c. a Weboldalon ajánlott szakembereknek a bemutatkozó oldalukon a "ajánlatot kérek" elnevezésű alkalmazásban marketing üzenetet küldeni, a funkciót a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni.
d. az ingatlanhirdetési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
e. a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
f. a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
g. bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
h. Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen adatot, szöveges leírást, fotót átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulása esetén is csak az adott Weboldalra való hivatkozással lehetséges.
i. elektronikus licitálással kapcsolatos szabályok megsértése

 

7. A HIRDETŐK ÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. A Felhasználókra/Hirdetőkre vonatkozó szabályok:

a. A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben, az Egyedi Szerződésben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesület által közzétett Internet Etikai Kódexet vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
b. A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén lehetőleg haladéktalanul, legkésőbb azonban 2 munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni és/vagy saját maga módosítani a profiloldalán. Amennyiben hirdető ezen bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, úgy teljes körűen helytállni köteles e kötelezettsége megszegéséből fakadóan harmadik személyeknek okozott esetleges károkért.
c. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
d. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Grt. alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Hirdetés esetén a köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható vagy hogy a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá. A szolgáltatások igénybevételét úgy kell tekinteni, hogy Hirdető egyúttal arról is nyilatkozik, hogy a forgalomba hozatal jogszerű vagy, hogy a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá
e. Felek rögzítik, hogy a honlap elkészítésével és fenntartásával a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetők joga és kötelezettsége. Ennek értelmében az ilyen minőségben Hirdetők kizárólagos felelőssége alá tartozik az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványok és engedélyek beszerzése, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzésének igazolása, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezmények viselése. A fentiekre figyelemmel, illetve mivel a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok vonatkozásában az értékbecslési adatok piaci viszonyoknak megfelelőségéért és valódiságáért sem. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a közzétételre kerülő adatok helyessége és valódisága tekintetében. Az ilyen információk miatt Szolgáltatóval szemben fellépő harmadik személyekkel szemben Hirdető köteles mentesíteni Szolgáltató e harmadik személyek vagyoni és más igényeivel szemben.
f. A Hirdető által közzétett bármilyen adatokra visszavezethető jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, és köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől.
g. A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés feladásával, illetve az Egyedi Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket.
h. Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét, megjelenését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is - a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés vagy Display Szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.
i. Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetésének valamely hibáját Felhasználók az adminisztrátornak küldött üzenet formájában jelezhetik Szolgáltatónak. Szolgáltató az így kifogásolt Hirdetés kijavítására, módosítására – értesítés küldése mellett – 3 munkanapot biztosít Hirdető részére. Amennyiben a 3 munkanap alatt Hirdető nem végzi el Hirdetésén a kért módosításokat, Szolgáltató – anélkül, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezne - törli a Hirdetést.
j. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatások igénybevételével olyan tevékenységet folytat, amely a Szolgáltató látogatottságának, esetleges bevételeinek csökkenését célozza vagy eredményezheti az szerződésszegésnek minősül. Szolgáltató az így őt ért kárát jogosult Felhasználón érvényesíteni. Amennyiben a Felhasználó az Interneten, így különösen a weboldalon ezen tevékenységét reklámozza vagy a Honlappal kapcsolatban közvetített szolgáltatást kíván eladni, a Felek a jogsértést bizonyítottnak tekintik függetlenül attól, hogy a Felhasználó esetleg egyes hirdetéseket jogszerűen helyezett-e el a Honlapon.
k. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától (a Hirdetővel való kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy annak ingatlanát megvásárolják vagy bérbe vegyék) eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

7.2. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy:

a. a hirdetés feladás, az Egyedi Szerződés, illetve az azzal célzott jogügyletek nem sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek jogos érdekeit, illetve nem ütköznek az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakba.
b. a vele közvetlen szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek és ingatlanok adatainak a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő szerepeltetéshez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye.
c. a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.
d. megfelel azon kritériumoknak, melyeket a jelen ÁSZF és a kapcsolódó jogszabályok előírnak a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a hirdető vagy a Hirdetés nem felel meg a jelen ÁSZF-ben rögzített kritériumoknak, a Szolgáltató jogosult a Hirdetés tárgyát képező ingatlan tulajdonosi hátterét és a Hirdetés szabályszerűségét és valódiságát ellenőrizni, melyhez a Hirdető a szükséges adatokat köteles megadni (pl. ingatlan helyrajzi szám), vagy a Szolgáltató által indokoltnak vélt adatbekérő nyilatkozatot kitölteni. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a Hirdetést törölni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
e. rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.
f. nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem rendeltek el végrehajtást, felszámolást. A Hirdető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye áll fenn.
Amennyiben a Hirdető bármely, 7.2. pontban tett kijelentését vagy nyilatkozatát megszegi vagy azok közül bármelyik részben vagy egészben, lényegi tekintetben valótlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a kapcsolódó Hirdetéseket törölni és kárigényt érvényesíteni.

7.3. Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:

a. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Egyedi Szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
b. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében. Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői jogainak gyakorlását.
c. A kiberelem.hu szerzői jogi védelmet, és védjegyoltalmat élvez; a Weboldal és azon található tartalom felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
d. Tekintettel arra, hogy a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékben – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a Weboldal hivatkozik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.
e. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, a Weboldalon elhelyezett Hirdetések elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse, korlátozza. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalakhoz való hozzáférés mindenkor akadály-és zökkenőmentes lesz. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható okból történő korlátozásából, ellehetetlenüléséből, esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

8. ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

8.1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a Weboldalak működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a Szolgáltató biztosítja a címlap, a találati lista, valamint a részletek oldalak megjelenését. A Felhasználók érdeklődése alapján jelennek meg az egyes konkrét hirdetési tartalmak is. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

8.2. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a Weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Hirdető által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá a Weboldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

8.3. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis maior akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis maior időtartama alatt. Akit vis maior súlyt, köteles a másik Felet 5 (öt) naptári napon belül értesíteni a vis maior tényéről. Felek ebben az esetben egymással együttműködve járnak el és a következmények elhárítása érdekében egyeztetnek egymással. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet az Egyedi Szerződés vagy a jelen ÁSZF szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior esemény nem befolyásolja.

8.4. Hirdető vállalja, hogy teljes körűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és kötelezettségért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Hirdetés közzétevőjeként.

8.5. Szolgáltató a honlapján közzétett ingatlanhirdetések esetében a megadott árak HUF és EUR devizában kerülnek közzétételre. A hirdetés feladásakor megadott devizanemből a napi MNB középárfolyam alapján kerül közzétételre a másik devizanem. Hirdetők és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott valuták számítási alapja az aktuális MNB középárfolyam szerint alakul. Szolgáltató nem vállal felelőséget a forint-euró átváltásából, illetve a középárfolyam-ingadozásból eredő károkért.

 

9. DÍJAZÁS

9.1. A hirdetések feladása, és a weboldal többségi funkciója főszabályként ingyenes és térítés mentesen használható. Amennyiben egyes szolgáltatások igénybevételét szolgáltató térítés ellenében biztosítja, úgy az ezzel kapcsolatos díjazást és díjszabást a Szolgáltatóval kötött Egyedi Szerződés tartalmazza. Szolgáltató jogosult a banner felületei esetében a bannerfelületek mérete és elhelyezkedése függvényében az árak saját hatáskörben történő megszabására és módosítására. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatási árakat módosítja, úgy köteles a módosítás előtt a vele szerződéses viszonyban álló hirdetővel a módosítás tényét közölni.

9.2. A hatályban levő Szerződések esetében a Szolgáltató jogosult minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 

10. SZOLGÁLTATÁS MEGTAGADÁSA ÉS FELFÜGGESZTÉSE, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

10.1. A Szolgáltató a szerződés megkötését, azaz a Szolgáltatás nyújtását – egyoldalúan, megtagadhatja vagy a már megkötött szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti (a Szolgáltatás egyidejű megszüntetése és a felhasználói fiók, valamint a Hirdetés törlése mellett) amennyiben:

a. a Hirdetést jogellenesnek, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba, a jelen ÁSZF-be vagy az Egyedi Szerződésben meghatározottakba, az Internet etikai kódexébe, illetve a Reklámetika Kódexbe ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja.
b. a hirdetés vagy a szolgáltatás használata bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthet.
c. a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Szolgáltató számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg
d. a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul,
e. a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben a szolgáltatások igénybevétele kapcsán tiltott magatartásformákat észlel,

Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás - illetve a felmondás vagy szolgáltatás megtagadásának indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés/felmondás/megtagadás végleges.

10.2. A 10.1. pontban foglalt okok fennállása esetén a Szolgáltató a Hirdetővel kötött valamennyi szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy a Szolgáltatót bármilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség terhelné.

10.3. A 10.1. pontban foglalt okok fennállása esetén a Szolgáltató egyoldalú döntése lehet az is, hogy azonnali hatályú felmondás helyett a Szolgáltatások nyújtását (részben vagy egészben) felfüggeszti mindaddig, amíg a Hirdető az alapjául szolgáló körülményt igazolható módon meg nem szünteti.

10.4. A Szolgáltató az általa használt szoftverek és ügyfelei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok átvételének megtagadására, amely olyan partnertől vagy szoftverből származik, amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak joga van a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a meglévő szolgáltatást azonnali hatállyal, az erre való hivatkozással megszüntetni.

 

11. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK EGYÉB ESETEI

11.1. Az egyedi szerződések felmondásának és megszüntetésének egyéb, a jelen ÁSZF-ben nem taglalt eseteire az Egyedi Szerződések tartalma az irányadó.

11.2. Bármelyik Fél jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A Hirdető részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen ÁSZF 3.,6. és 8. pontjainak megsértése. A súlyos szerződésszegés egyéb speciális feltételeit az Egyedi szerződések rendelkezései tartalmazzák.

11.3. Az Egyedi Szerződést a Hirdető rendes felmondással az elszámolási időszak végére, 30 napos felmondási idővel szüntetheti meg.

11.4. A Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja alapján fogyasztó az, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Felhasználó (jelen pontban továbbiakban: Fogyasztó) esetében a Fogyasztót megillető elállási jog szabályait a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg. Fogyasztót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Fogyasztó a felmondási jogát elveszíti.

A Fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát akként gyakorolhatja, hogy a jelen ÁSZF mellékletében közzétett nyilatkozat-mintát kitöltve eljuttatja a Szolgáltató székhelyére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása akkor történik határidőben, ha azt a Fogyasztó a jelzett időtartamon belül megküldi.

A Fogyasztó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak járó összeget, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

12. SZELLEMI ALKOTÁSOK

12.1. A Szolgáltatót kizárólagos tulajdonjog, használati jog és/vagy szerzői jog illeti meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, az internetes reklámfelületeire, valamint a hirdetésekhez kapcsolt egyéb, nem a felhasználó által szolgáltatott adatokra vonatkozóan. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy a Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot enged a szellemi alkotásaira vonatkozóan (sem részben, sem egészben), beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése, az oldalon közzétett, az egyes hirdetésekhez, vagy a hirdetések csoportjához kapcsolódó egyéb gazdasági és versenyhelyzeti adatok részben vagy egészben történő felhasználása. További szellemi jogi védelem illeti meg a hirdetésekhez kapcsolt gazdasági adatokat, melyekkel kapcsolatban a felhasználási feltételekről bővebben az egyes ingatlanok adatlapján csatolt adatokban foglalt felhasználási feltételek az irányadóak.

12.2. Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa hirdetett ingatlanhoz a Szolgáltató által kapcsolt egyéb adatok, melyek az ingatlan környezetére és gazdasági paramétereire vonatkoznak Szolgáltató szellemi alkotásának részét képezi, így Hirdetőnek nem keletkezik erre felhasználásai vagy használati joga, ezek az adatok ugyanúgy szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen adatokkal való visszaélés esetén Szolgáltató eljárást indíthat Hirdető ellen.

12.3. A jelen fejezetben foglalt felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.4. A Szolgáltató által létrehozott Szerzői Művek esetén a Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Szerzői Mű jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerzői Művek azon részei tekintetében, amelyeket a Hirdető ad át számára és a Hirdető utasítására épít be a Hirdetésbe.

 

13. ÉRTESÍTÉSEK

13.1. A Hirdetők bármely szerződésükre vonatkozó értesítést, egyéb közlést vagy bejelentést írásban kötelesek megtenni, az alábbi módok valamelyikén:

a. személyesen (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
b. postai úton (1016 Budapest, Krisztina krt. 99) ajánlott, tértivevényes levélben,
c. a Szolgáltató weboldalán az erre kialakított és kijelölt felületen – kapcsolat menüpont,
d. Szolgáltató által visszaigazolt e-mail útján.

13.2. Az egyes Hirdetőkre vonatkozó speciális értesítésekre vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF különös része tartalmazza. Eltérés esetén az Egyedi Szerződések rendelkezései az irányadók.

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

14.2. A Hirdető kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés, visszaigazolt megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.

14.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.5. Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

15. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

15.1. Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza mindazon rendelkezéseket és tájékoztatásokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak és melyek a szolgáltató tevékenységének végzése során adatkezelésnek minősülnek. Az adatkezelési tájékoztató Szolgáltató honlapján kerül közzétételre. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza a kezelt adatok körét, felhasználásuk célját és az adatkezelésre vonatkozó egyéb, jogszabályban meghatározott információkat. A felhasználó az adatkezeléshez regisztrációja során a szabályzat elfogadásával járul hozzá.

 

I. MELLÉKLET
ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT-MINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: BUM Nonprofit Kft.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt