A home office jogi keretei: nem lehet határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni a dolgozókat

2020. március 13. | Hírek

A home office jogi keretei: nem lehet határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni a dolgozókat
A járványügyi helyzetre tekintettel szükséges lehet a munkavállalók részére home office elrendelése, és a jelenlegi információk alapján akár huzamosabb idejű otthonról dolgozás elrendelésére is kell számítani. Az időtartam azonban nem mindegy, a munakadó ugyanis egyoldalúan nem rendelhet el határozatlan idejű otthoni munkát a jelenlegi jogi szabályok alapján. Oláh Zsófia, az OPL Ügyvédi Iroda munkajogi csapatának a vezetője tisztázta a távmunkával kapcsolatos lehetőségeket és kötelezettségeket.

A jelenlegi helyzetben felértékelődött a home office jelentősége, és bár a legtöbb cég vélhetően igyekszik a legrugalmasabban kezelni a távmunka kérdését, csak úgy mint a munkavállalók, nem árt tisztában lenni a jogi lehetőségekkel és kötelezettségekkel, vagy problémás esetben jogi képviseletet kérni. Oláh Zsófia, az OPL munkajogi csapatának a vezetője elmondta: 

Fontos, hogy az esetleg érvényben lévő, ténylegesen egy rugalmas munkavégzést biztosító, alkalmi (havi néhány alkalmas) otthoni munkavégzésre vonatkozó home office szabályzat alapján nem lehet a munkavállalókat a járványhelyzetre tekintettel határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni.

A járványügyi helyzetre tekintettel a munkáltató egyoldalú utasítással rendelheti el a home office-t, amelyet munkaszerződés módosítás nélkül

LEGFELJEBB ÉVES SZINTEN 44 BEOSZTÁS SZERINTI MUNKANAP (VAGY 352 ÓRA) TARTAMRA HATÁROZHAT MEG.

Ennél hosszabb időtartamra szükséges a munkavállaló hozzájárulása is. Fontos, hogy az egyoldalúan elrendelt otthoni munkavégzés várható tartamáról (lehetőleg dátumszerűen meghatározva) a munkavállalókat tájékoztatni kell. Ha ezen időtartam meghosszabbítása indokolt, akkor a meghosszabbításról és annak időtartamáról is tájékoztatni kell a munkavállalót. Az utasításban továbbá érdemes rendelkezni a munkaidőről és a munkarendről. Jó gyakorlat lehet, ha az otthoni munkavégzés alatt a legutolsóként előírt (kötött) munkarend lesz továbbra is irányadó. Műszakban dolgozó munkavállalók esetén a műszakbeosztást szokás szerint kell elkészíteni és az általános szabályok szerint közölni.

Miről rendelkezhet a munkáltató?

A munkáltató előírhat azonban egy rugalmasabb munkarendet is, amelyben meghatározza, hogy a munkavállalónak mely időszakban kell mindenképpen elérhetőnek lenni, illetve mi az elvárt magatartás a válaszadásra, visszahívási türelmi időre vonatkozóan. Ezek a magatartási elvárások, illetve munkarend szabályok akár e-mailben is előírhatók, munkavállalói hozzájárulásra nincs szükség. A munkaidő-nyilvántartás vezetéssel kapcsolatosan is érdemes tájékoztatást adni a munkavállalóknak, különösen abban az esetben, ha rendes körülmények között nem online felületen történik ezeknek a vezetése.

TOVÁBBÁ FONTOS MÉG MEGJEGYEZNI, HOGY ALAPVETŐEN A MUNKÁLTATÓ KÖTELES AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK VISELÉSÉRE. ÍGY PL. HA A MUNKAVÁLLALÓNAK A MAGÁN TELEFONJÁT KELL HASZNÁLNIA A MUNKAVÉGZÉSHEZ, AKKOR ENNEK A KÖLTSÉGEIT A MUNKÁLTATÓNAK MEG KELL TÉRÍTENIE.”

Hogyan készüljünk a home office-ra?

  1. Munkakörök azonosítása, amelyek esetén lehetséges a home office-ból történő munkavégzés;
  2. Megfelelő IT eszköz rendelkezésre áll-e a munkavégzéshez: ha a munkavállaló részére a munkáltató laptopot (és esetleg mobiltelefont) biztosít a munkavégzéshez, akkor ez a feltétel alapvetően adott, ennek hiányában a munkavállaló a saját IT eszközéről is dolgozhat, azonban ilyen esetben javasoljuk megvizsgálni azt, hogy IT biztonsági szempontból ez a megoldás megfelelő-e;
  3. Van-e infrastruktúra az otthoni munkavégzéshez: internet, VPN hozzáférés a munkáltató szervereihez, munkaasztal, szék, megfelelő világítással rendelkező helyiség;
  4. az otthoni munkavégzés keretében kialakított munkaterület nagysága, elrendezése, technikai feltételei biztosítják-e az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit: – A technikai körülmények meglétét a munkáltatónak vizsgálni kell. A technikai feltételek meglétére vonatkozó ellenőrzést a munkavállaló által kitöltött ellenőrző kérdéssor/munkavállalói nyilatkozat az otthoni munkavégzés körülményeiről és a munkaterületről készített fotók alapján is el lehet végezni, ami alapján a munkáltató értékelni tudja a munkahely munkavédelmi szempontú megfelelőségét. Az értékeléshez munkavédelmi szakértő és esetlegesen IT szakértő bevonása javasolt.

Forrás: www.portfolio.hu