A közterület is ingatlan, persze, hogy kell a tulajdonos engedélye!

2018. június 22. | Hírek

A közterület is ingatlan, persze, hogy kell a tulajdonos engedélye!

Legyen szó játékfilmről, oktatási célú filmanyagról vagy akár vállalkozásunk, termékünk vagy szolgáltatásunk népszerűsítését szolgáló reklámfilmről, amennyiben egyes jelenetek felvételére közterületen kívánunk sort keríteni, úgy a filmforgatást – néhány kivételtől eltekintve – engedélyeztetni kell az ingatlan tulajdonosával és szükség esetén egyéb illetékes hatóságokkal is, továbbá meg kell fizetni az ingatlan tulajdonosa irányába a közterülethasználati díjat.

A közterületi filmforgatás szabályait elsődlegesen a mozgóképről szóló törvény és egy 2016-os kormányrendelet  [302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól] illetve az egyes települési önkormányzatok helyi rendeletei tartalmazzák.

A mozgóképtörvény alapvetően a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotások, reklámfilmek közterületen történő forgatására ír elő engedélyeztetési kötelezettséget, de akkor is kell az engedély, ha a közterületet csak a filmforgatáshoz kapcsolódó logisztikai tevékenységhez veszik igénybe. Természetesen vannak kivételt képező filmtípusok – a teljesség igénye nélkül –, például a hírműsor, a sportközvetítés, a talk-show, a játék- és vetélkedőműsor, valamint a gazdálkodók és egyes szervezetek által feladataik ellátása céljából, kizárólag belső használatra készített audiovizuális alkotások.

Közterülethasználati kérelmet kizárólag filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás nyújthat be. Habár egy adott filmforgatáshoz kapcsolódóan gyakran előfordul, hogy nem csak a terület tulajdonosának hozzájárulását kell beszerezni, az eljárás központosított. Egyszerre lehet meghatározott formanyomtatványon minden kérelmet benyújtani a jogszabály által előírt mellékletek csatolása mellett a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-hez (a továbbiakban: MNF) legalább 5 munkanappal a forgatás tervezett megkezdése előtt.

A közterülethasználati kérelemmel együtt szükség szerint további kérelmeket is elő kell terjeszteni az MNF-nél, mint pl. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadása, dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadása vagy színházi fegyverek rendőrhatósági engedélyezése iránti kérelem.

Az eljárás alapesetben 10 000 forintba kerül, míg sürgős eljárás esetén 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Amennyiben a kérelem megfelel az előírásoknak, úgy az MNF hatósági szerződést köt a kérelmezővel a közterület használatára vonatkozóan, mely az érintett települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyásával válik érvényessé. A közterülethasználati díjakat a települési önkormányzatok rendeleteikben határozzák meg Ft/m2/nap szerinti mértékkel, de a mozgóképtörvény szab egy felső határt.

A hatályos jogszabályok alapján nem kell külön engedélyt kérni a forgatás során a közterületről látható ingatlanok tulajdonosaitól, haszonélvezőitől vagy az ingatlan építészeti terveit készítő tervezőtől ahhoz, hogy az ingatlan megjelenhessen a filmfelvételeken, ugyanakkor a film természetesen nem „szólhat” magáról az adott ingatlanról.

A közterület használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterülettel határos ingatlanok használatát, de a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára. A gépkocsi- és egyéb bejáratokat nem lehet például napokra elfoglalni, megakadályozni a tulajdonosok ki- és bejárását. Tekintettel kell lenni továbbá a forgatásnál még a szomszédos ingatlanokat használó természetes személyek személyiségi jogaira is, azaz felvételt készíteni és azt később felhasználni csak az érintett személyek előzetes hozzájárulása alapján lehet, illetve erre vonatkozó igény esetén a filmen megjelenő személyek arca kikockázandó a felismerhetőség megszüntetése érdekében.

 

 

Szerző: Dr. Kesseő-Balogh Péter
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető | Equity partner
Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

Forrás::http://jogado.hu/kozterulet-ingatlan-persze-hogy-kell-tulajdonos-engedelye/

Fotó: Pixabay