A pénzügyi tervezés legfontosabb tudnivalói

2024. július 04. | Hírek

A pénzügyi tervezés legfontosabb tudnivalói
Sok KKV már az alapításától kezdve nehéz küzdelmet folytat, amit sajnos nem ritkán el is veszítenek. Nem csoda, hogy a kezdő vállalkozások több mint fele nem éli meg az 5. születésnapját.

Bár minden tapasztalt üzletember tudja, hogy a vállalkozói út során rengeteg buktató van, mégis van néhány, ami különösen veszélyes. Ezek közé tartozik például:

 • a nem megfelelő marketingstratégia,
 • az alapítók üzleti tudásának hiánya, 
 • vagy a leküzdhetetlen pénzügyi korlátok. 

A jól megalapozott marketingterv hiánya a telített piacon láthatatlansághoz vezethet, míg az alapítók üzleti ismereteinek hiánya stratégiai hibákat eredményezhet. Hasonlóképpen, az elégtelen finanszírozás gyorsan a vállalat bukásához vezethet, ha a kiadások meghaladják a bevételeket — vagy ha a bevételből nem származik profit. 

E kihívások leküzdésének kulcsa egy olyan átfogó pénzügyi tervben rejlik, amely útitervként szolgál a későbbiekben, és ezáltal a fenntarthatóság és a hosszú távú profitabilitás felé irányítja a vállalkozást.

A pénzügyi terv fogalma

A pénzügyi terv egy olyan átfogó stratégia, amely felvázolja a vállalkozás pénzügyi célkitűzéseit — és a célok eléréséhez szükséges lépéseket is. 

Általában tartalmazza a bevételekre, a pénzforgalomra és a kiadásokra vonatkozó előrejelzéseket, valamint a kockázatok kezelésére és a pénzügyi fenntarthatóság biztosítására irányuló stratégiákat. 

A pénzügyi terv lényegében egy üzleti vállalkozás pénzügyi műveleteinek rövid, leegyszerűsített útiterve, amely a beruházásokkal, a költséggazdálkodással és a bevételtermeléssel kapcsolatos döntéseket irányítja. 

pénzügyi tervezés

Azáltal, hogy a pénzügyi terv világos képet ad a vállalat pénzügyi helyzetéről, segíti a KKV-ket abban, hogy megalapozott, jól átgondolt és bölcs stratégiai döntéseket hozzanak a hosszú távú nyereség biztosítása érdekében.

Miért olyan fontos a pénzügyi tervezés?

A pénzügyi terv számos előnnyel jár. 

 1. Egyrészről világos képet ad a vállalat jelenlegi pénzügyi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól, ami elengedhetetlen a megalapozott stratégiai döntések meghozatalához. 
 2. Emellett a pénzforgalom hatékony kezelésének eszközeként is szolgál, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy előre lássák a pénzügyi nehézségeket — és ami még fontosabb: át is vészeljék azokat. 
 3. Emellett a pénzügyi terv segít a potenciális beruházási vagy költségcsökkentési területek azonosításában, növelve ezzel a profitábilitást. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig bizalmat épít az érdekeltek — a befektetők, alkalmazottak és partnerek — körében, mivel bizonyítja a vállalat elkötelezettségét a pénzügyi stabilitás és növekedés iránt.

A pénzügyi terv tehát nem csak fontos, de nélkülözhetetlen eleme egy sikeres vállalkozásnak. A kérdés már csak az, hogy miként fest egy pénzügyi terv minta?

Pénzügyi terv minta

Egy jól felépített, teljes pénzügyi terv minta az alábbi elemekből áll össze:

 1. Bevételek
 2. Kiadások és költségek
 3. Fedezeti pont
 4. Eredménykimutatás
 5. Mérleg
 6. Beruházási terv
 7. Finanszírozás
 8. Cash-flow

Nézzük meg őket egyesével.

Bevételek: A teljes beáramló összeg, amelyet egy vállalkozás a működéséből — jellemzően az áruk és szolgáltatások értékesítéséből — szerez.

Kiadások és költségek: Ezek azok a pénzügyi források, amelyeket egy vállalat a bevételeinek megtermelésére fordít, beleértve a termelési költségeket, a béreket, az általános költségeket és az ehhez hasonló további kiadásokat.

Fedezeti pont: Ez az a pont, amikor egy vállalkozás összes bevételei megegyeznek az összes eddig befektetett összeggel, költséggel. Ezen a ponton túl a vállalat elkezd nyereséget termelni.

Eredménykimutatás: Az eredménykimutatás egy olyan pénzügyi dokumentum, amely bemutatja a vállalat bevételeit, költségeit és kiadásait, és feltárja a nettó nyereséget vagy veszteséget egy adott időszakban.

Mérleg: Pillanatfelvételként szolgál a vállalat pénzügyi helyzetéről egy adott időpontban, amely bemutatja az eszközöket, a kötelezettségeket és a saját tőkét.

Beruházási terv: Ez vázolja fel a vállalat stratégiáit az eszközökbe történő befektetésekre vonatkozóan — a hosszú távú növekedés és nyereségesség elérése érdekében.

Finanszírozás: Ez a kifejezés arra utal, hogy a vállalat hogyan szerez tőkét a működésének finanszírozásához, akár saját tőke (részvények kibocsátása), akár adósság (hitelek), akár külső kockázati források (befektetés)— vagy a három kombinációja révén.

Cash-flow (pénzforgalom): A pénzforgalom a pénz mozgását mutatja be egy vállalkozáson belül. Talán a legfontosabb mutató, mert ebből előrejelzéseket lehet tenni a jövőre vonatkozóan.

Segítség az üzleti tervhez

Bár a tervet mindenkinek magának kell elkészítenie, elsőre sajnos könnyen túlterheltté válhat az, aki még sosem dolgozott hasonlón.

Ebben az esetben érdemes lehet tapasztaltabbak segítségét kérni, akik már előrébb vannak a folyamatban, vagy esetleg képesek a célközönség fejével gondolkodni, hiszen így pontosan meg tudják határozni, hogy milyen adatokat kell mindenképpen szemléltetni, és mi az, amit felesleges.

A pénzügyi terv készítésében érintett budapesti vállalkozóknak személyes konzultáció biztosításával segítséget nyújt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. Jelentkezni az info@bvk.hu címen lehet.

Emellett a vállalkozás üzleti tervét is érdemes elkészíteni — ha van egy dokumentum, ami még a pénzügyi tervnél is fontosabb, az nem más, mint az üzleti terv. A BVK ebben is tud segíteni!

Forrás: bvk.hu