Honnan szerezzünk tulajdoni lapot?

2019. november 28. | Hírek

Honnan szerezzünk tulajdoni lapot?
Több írásunkban is taglaltuk már, hogy az ingatlantulajdonhoz kapcsolódó ügyletek (adásvétel, ajándék, bérlet stb.) alapdokumentumaként az ingatlan tulajdoni lapjáról ismerhetők meg az ahhoz kapcsolódó legjelentősebb műszaki és jogi ismérvek.

Bár az ingatlanátruházásra vonatkozó okiratok ellenjegyzésekor az okiratszerkesztő ügyvéd köteles elvégezni az aktuális ingatlan-nyilvántartási adatok ellenőrzését egy aznapi állapotot tanúsító tulajdoni lap révén, akár a szerződéskötést megelőzően, már a legelső kapcsolatfelvételkor is felmerülhetnek olyan kérdések a felek között, amelyekre megnyugtató és hiteles válasszal a tulajdoni lap szolgál.

Tapasztalataink szerint a legtöbb esetben maga a tulajdonos sincs tisztában egy-egy teher vagy más személyt illető jogosultság fennállásával, és sajnos az aktuális állapot bizonyítására gyakran tulajdoni lapot sem tudnak mutatni az érdeklődő vevőknek vagy bérlőknek. Annak érdekében, hogy a felelős érdeklődőket megsegítsük, jelen cikkünkben azokat a megoldásokat vesszük sorra, amelyek révén az „egyszerű földi halandók” is könnyedén hozzájuthatnak a fontos információt rejtegető tulajdoni laphoz.

A legtöbbek előtt ismert és rettegett út a személyes földhivatali ügyintézés, melynek keretében bármely járási földhivatalban hozzájuthatunk az általunk megjelölt ingatlan tulajdoni lapjához, függetlenül attól, hogy az ingatlanra vonatkozó földhivatali eljárás egyébként az adott hivatal illetékességébe tartozik-e. A tulajdoni lap hiteles másolata 6250 forint, a nem hiteles másolat 1000 forint igazgatási szolgáltatási díj ellenében szerezhető meg, és az egyszerű informálódáshoz az utóbbi verzió is teljesen megfelelő.

Ehhez képest lényegesen kényelmesebb és praktikusabb, mégis kevésbé ismert a Földhivatal Online felületről ügyfélkapus hozzáféréssel elérhető elektronikus ügyintézési felület. Ezen a platformon helyrajzi szám vagy természetbeni cím alapján kereshetünk a nyilvántartott ingatlanok között (a pontosabb találat érdekében javasoljuk a helyrajzi szám alkalmazását). A helyesen kitöltött adatok alapján kilistázott ingatlan vonatkozásában pedig az alábbi lekérdezéseket végezhetjük el:

  • a tulajdoni lap első része (amely csak az ingatlan alapadatait tartalmazza, erről részletesebben az alábbi cikkben olvashat), havonta 20 darab ingyenes letöltési lehetőséggel;
  • e-hiteles tulajdoni lap, 3600 forint megfizetése ellenében;
  • nem hiteles tulajdoni lap, évente 2 alkalommal ingyenesen, azt követően 1000 forint megfizetése ellenében;
  • térképmásolat 2250 forint megfizetése ellenében, amely a szomszédos ingatlanok viszonyait illetően szolgál információval;
  • társasházi információk, amely az adott társasházi törzsbetétre vonatkozó valamennyi önálló ingatlan (albetét) alapinformációit tartalmazzák, korlátlanul és ingyenesen hozzáférhető módon.

Az alapvető informálódáshoz ismételten elégséges a 3. pontban felsorolt, nem hiteles tulajdoni lap lekérdezése. Szemle esetén kizárólag a hatályos bejegyzéseket tartalmazza a lekérdezett tulajdoni lap, míg a teljes tulajdoni lap esetében valamennyi, már korábban törölt bejegyzést is megismerhetjük. Amennyiben elfogyasztottuk már az évi 2 darab ingyenes letöltés lehetőségét, úgy bankkártyás fizetés útján rendezhetjük a szükséges szolgáltatási díjat.

Szerző

Dr. Szigeti-Szabó Andrea
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu

Forrás: jogado.hu

Fotó: Pixabay