Ügyvédi ellenjegyzés videochaten keresztül?

2018. június 11. | Hírek

Ügyvédi ellenjegyzés videochaten keresztül?

Újdonságként szolgálhat még napjainkban is az a tény, hogy az idei évben új ügyvédi törvény lépett hatályba hazánkban. Az új törvény sok változást hozott az életünkbe, amelyek közül az ügyvédi ellenjegyzés egy speciális, új szabályát kívánjuk blogbejegyzésünkben röviden bemutatni.

Korábbi cikkünkben már hivatkoztunk rá, de most is leszögezzük, hogy az ügyvédi ellenjegyzésnek nem kell egy időpontban keletkeznie az okiratot aláíró felek aláírásával. Időben – meghatározott feltételek esetén – eltérhetnek egymástól. Viszont az ellenjegyzés nem lehet korábbi, mint a felek aláírása.

Gyakran fordul elő ugyanakkor a praxisunkban az a helyzet, hogy az okiratot aláíró fél külföldön él vagy külföldön tartózkodik, és nem megoldható az ellenjegyző ügyvéddel való személyes találkozás. Erre az esetre vezette be az alábbi új szabályozást a jogalkotó.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján, amennyiben az okiratot ellenjegyző ügyvéd az okiratot aláíró felet már korábban beazonosította, úgy az aláíró fél az okirat aláírását, vagy az aláíró fél az okiraton szereplő aláírás sajátjaként való elismerését elektronikus hírközlő hálózaton keresztül – a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével – is megteheti és tájékoztathatja erről az ellenjegyző ügyvédet. Az erről készült rögzített felvételt az ellenjegyző ügyvéd az ellenjegyzett okirattal együtt köteles megőrizni.

További kedvezményként a törvény biztosítja, hogy a fenti esetben az ellenjegyző ügyvéd helyett eljárhat az ellenjegyző ügyvéd helyettesítésére jogosult személy vagy, az ellenjegyző ügyvéd megbízásából eljáró, a saját EGT-államában ügyvédi tevékenységet gyakorló, nyilvántartásba vett személy is, azzal a feltétellel, hogy a helyettesítés tényét, továbbá utóbbi esetben az eljáró személy tanúsítására való jogosultságát is fel kell tüntetni az ellenjegyzésben arra vonatkozóan, hogy az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.

Ezzel az új szabályozással jelentősen egyszerűbbé vált a külföldön élő vagy külföldön tartózkodó, korábban már (be)azonosított megbízók által aláírt okiratok ellenjegyzése.

Fontos kiemelni azonban, hogy a fentieket az ügyvédi tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötése előtt csak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvényben foglalt ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítése után tudja az ellenjegyző ügyvéd ellátni.

 

Szerző:

Dr. Zalavári György
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior Partner
Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu

Forrás: http://jogado.hu/ugyvedi-ellenjegyzes-videochaten-keresztul-hogyan/

Fotó: Pixabay