Városi közjavak hasznosítása Torinóban

2023. április 11. | Hírek

Városi közjavak hasznosítása Torinóban
Az Európai Unió URBACT GO4CITIES projektje a Torino által megvalósított kezdeményezés tapasztalatainak tanulmányozására és átvételére jött létre annak érdekében, hogy az üresen álló, nem lakáscélú ingatlanok közösségi alapú hasznosítása más városokban, így Budapesten is lehetővé váljon.

A Co-City a városi közjavak együttműködő - önkormányzati és civil partnerségben megvalósuló - hasznosítását tűzte ki célul, a leszakadó városrészekben tapasztalható szegénység és a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A városi közjavak támogatásának és a civil szereplőkkel való együttműködések jó gyakorlatait a többi partnervárosnak (Budapest, Gdansk, Kolozsvár) adják át, amelyeket az egyes városok a saját lehetőségeikhez adaptálhatnak. A nemzetközi szint mellett fontos a helyi tudásmegosztás is, amely során az önkormányzatok a városban tevékenykedő civil szervezetekkel szorosan együttműködnek.

A CO4CITIES projek​tben a jó gyakorlatot Torino város szolgáltatja, ahol együttműködési paktum keretében alakulnak sorra a civil-önkormányzati együttműködések. Torino angol nyelven is hozzáférhető megvalósítási terve az Együttműködésen alapuló eszközök a városmegújításban címet kapta. A tervből megismerhetők mindazok a részletek, amelyek az olasz városban alkalmazott, a közjavak civil használatán alapuló városmegújító munkát jellemzik, és amelyek a CO4CITIES projekt szellemi alapját adják.

A terv két melléklete bemutatja a civil működtetésű szomszédsági házakkal kapcsolatos elveket, valamint egy példát olyan megkötött együttműködési megállapodásra, amely alapján helyi civil szervezetek vettek gondozásba egy városi teret.

Budapesten is több kezdeményezés indult az elmúlt években az üresen álló üzlethelyiségek hasznosítására. Kiemelkedő a témában a Kortárs Építészeti Központ tevékenysége, akik nevéhez fűződik a Lakatlan program 2012-2016 között, melynek során olyan javaslatokat támogattak, amelyek javítják a város társadalmi kohézióját, életminőségét és hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez. A program vitathatatlanul ért el eredményeket, az átütő siker azonban az önkormányzati üzlethelyiségek jogi hátterének tisztázatlansága miatt sajnos elmaradt.

Említésre méltó továbbá az idén negyedik alkalommal megrendezésre kerülő, a napokban is zajló Nyitva! Fesztivál, amely során szakmai zsűri által kiválogatott helykereső kezdeményezések és vállalkozások költözhetnek be kiadó budapesti üzlethelyiségekbe 1-1 hónapra.

Az üresen álló üzlethelyiségek civil és társadalmi vállalkozások általi hasznosítására tehát érkeztek már kezdeményezések, azonban átfogó szabályozás és pályázati rendszer még nem született erre. Ehhez elengedhetetlen az önkormányzati nyitottság és szerepvállalás, amelyben segíthet az URBACT CO4CITIES programja. Ha úgy tekintünk a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő üres ingatlanokra, mint városi közjavakra, amelyek a lakók rendelkezésére állnak és teret adnak a kezdeményezések megvalósítására, akkor könnyebben alakulhatnak ki a torinói példához hasonló szinergiák önkormányzatok és civil szervezetek között, amik hozzájárulnak a város színesebbé, élhetőbbé tételéhez.

Forrás:

budapest.hu

Fotó: Polyák Levente